• Vnútroštátna a medzinárodná preprava nákladu
  • Služby v oblasti zemných a výkopových prác
  • Žeriavnické práce
  • Predaj dekoračných kameňov
  • Predaj a preprava štrkopieskov
  • Pneuservis